Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) az MATECH Magyar Technológiai Kft., mint KÉSZ Csoporthoz tartozó társaság (a továbbiakban „Társaság/Adatkezelő”) üzleti vagy adminisztrációs tevékenysége során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az Érintetteket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR” vagy „Rendelet”) alapján, különös tekintettel a 13. és 14. cikkekre.

A www.matech.hu weboldal tekintetében az Adatkezelő:

  • Az Adatkezelő cégneve: MATECH Magyar Technológiai, Gyártó és Szerelőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhelye/Postacíme: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.

Az Adatkezelő mindenkori hatályos adatai elérhetőek a www.e-cegjegyzek.hu ingyenes és közhiteles nyilvántartásban Adatkezelő nevének vagy egyéb azonosító adatának (cégjegyzékszám, adószám) megadását követően.

Tekintettel arra, hogy a KÉSZ Csoporthoz tartozó társaságok egységes adatkezelési gyakorlatot követnek, az alábbi linken elérhető csoportszintű tájékoztatóban (a továbbiakban „Csoportszintű Tájékoztató”) foglaltak irányadók a Társaságra is: http://www.kesz.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Amennyiben a Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban további információt szeretne megtudni, vagy amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglalt jogaival élni szeretne, úgy azt az alábbi elérhetőségeken tudja megtenni:

  • postai cím: KÉSZ Csoport, 1095 Budapest, Mester u. 87.
  • e-mail cím: adatvedelem [at] kesz.hu
  • honlap: www.kesz.hu

Budapest, 2020. december 10.